Tour Lý Sơn

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Phương tiện: Ô tô, Ca nô

Giá: 1,650,000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô Tô

Giá: 1,650,000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Ô Tô

Giá: 1,650,000 VNĐ